فصلنامه بورس اوراق بهادار - مقالات آماده انتشار
تعداد مقالات: 417

1. نقش ماکیاولیسم ، دستکاری هیجانی و تسلط اجتماعی در بیش نمایی سود : آزمون نظریه سلسله مراتب ارشد

دوره 14، شماره 56، زمستان 1400، صفحه 1-20

10.22034/jse.2020.11239.1451

حسن صادق پور؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد؛ بهرام همتی


2. اندازه‌گیری ریسک فراگیر با رویکرد CoVaR و MES در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 3-22

زانیار احمدی؛ سید محمد جواد فرهانیان


3. ارزیابی‌کارایی و رتبه‌بندی‌کارگزاران فعال در بورس‌کالای ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 3-27

قادر معصومی خانقاه؛ ابولقاسم فرجی‌نیا؛ منوچهر میرزایی


5. بررسی عملکرد تصاحب شرکت‌ها در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1387، صفحه 5-33

علی جهانخانی؛ اصغر عارفی


6. ارزیابی ریسک‌های شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 5-31

قدرت اله طالب نیا؛ جهاد برزیگر


8. ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری شاخص بورس تهران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 5-30

سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رضا ثقفی کلوانق


9. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 5-33

علیرضا فضل زاده؛ پرویز محمدزاده؛ علی طهباز هندی


10. ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 5-24

علی سعیدی؛ ایمان مقدسیان


12. انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 5-24

مقصود امیری؛ مجید شریعت پناهی؛ محمدهادی بناکار


17. آزمون کارایی زیربخش‏های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف

دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 5-22

سعید فلاح‌پور؛ عزت‌الله اصغری‌زاده؛ علیرضا فراهانی


18. اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1391، صفحه 5-17

رضا عیوض لو؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی


20. احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

دوره 6، شماره 21، تابستان 1392، صفحه 5-32

احسان بازوکار؛ سید عباس موسویان


21. اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1392، صفحه 5-24

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران


24. اثر تنوع شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 5-23

میثم دعائی؛ مهدی زمانی سبزی؛ حمیدرضا صالحی


25. الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 5-27

مسعود سلطان زالی؛ احمد بدری؛ محمد عرب‌مازار