فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 1-150 (سال پنجم-شماره19-پاییز91) 
3. بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه

صفحه 43-64

یحیی حساس یگانه؛ اعظم ولی‌زاده لاریجانی؛ امیر محمدی