فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 1-150 (سال پنجم-شماره17-بهار 91) 
1. آزمون کارایی زیربخش‏های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف

صفحه 5-22

سعید فلاح‌پور؛ عزت‌الله اصغری‌زاده؛ علیرضا فراهانی


8. ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام

صفحه 141-161

محمد سلطانی؛ حامده اخوان هزاوه