فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 7، شماره 27 - شماره پیاپی 30، پاییز 1393، صفحه 1-194 (سال هفتم- شماره27- پاییز93) 
1. ارزیابی‌کارایی و رتبه‌بندی‌کارگزاران فعال در بورس‌کالای ایران

صفحه 3-27

قادر معصومی خانقاه؛ ابولقاسم فرجی‌نیا؛ منوچهر میرزایی


2. اعتبار قراردادهای آتی از منظر فقه امامیه

صفحه 29-58

علیرضا فارسی پور؛ حمید بهرامی احمدی؛ محمدرضا پورابراهیمی


8. تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار مرابحه

صفحه 161-194

امین بدیع صنایع؛ محمدحسین عباسی