فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 7، شماره 28 - شماره پیاپی 31، زمستان 1393، صفحه 1-160 (سال هفتم- شماره28- زمستان93) 
1. الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 5-27

مسعود سلطان زالی؛ احمد بدری؛ محمد عرب‌مازار


5. تبیین مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی برای شرکت های تولیدی

صفحه 95-118

سید علی سجادی؛ غلامرضا مصباحی مقدم؛ محمداسماعیل فدائی نژاد