فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 39، زمستان 1395، صفحه 1-138 (سال نهم - شماره36 - زمستان95) 
2. تغییرات هزینه‌های عملیاتی و مدیریت سود مصنوعی

صفحه 29-46

کیانوش میرانشاهی؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد


5. مدل تصمیم‌‌گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار

صفحه 97-115

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ بهرام عبادپور