فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1388، صفحه 1-150 (سال دوم- شماره 5- بهار 88) 
3. بهینه سازی و بررسی اثر میزان تنوع بر عملکرد پرتفوی با استفاده از الگوریتم مورچگان

صفحه 57-75

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ جلال وافی ثانی؛ مجید علیزاده؛ سعید باجلان