فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 1-150 (سال دوم - شماره 6- تابستان 88) 
1. ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری شاخص بورس تهران

صفحه 5-30

سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رضا ثقفی کلوانق