فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 5-200 
3. بررسی ثبات بازارهای مالی در ایران

صفحه 53-89

10.22034/jse.2020.11056.1313

حسن قالیباف اصل؛ مهدی ذوالفقاری؛ مهناز اولیایی


5. کشف تقلب در صورت‌های مالی: تحلیل تفاوت بین تکنیک‌های داده‌کاوی و قضاوت

صفحه 119-140

10.22034/jse.2020.11190

جواد معصومی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت الله طالب نیا؛ فریدون رهنمای رودپشتی