فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 1-150 (سال سوم- شماره 11- پاییز 89) 
1. انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 5-24

مقصود امیری؛ مجید شریعت پناهی؛ محمدهادی بناکار


2. بررسی ارتباط عملکرد شرکتها و نقدشوندگی بازار سهام

صفحه 25-42

سیدعلی حسینی؛ غلامرضا کرمی؛ سیدمجتبی شفیع پور


5. بررسی رابطه مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 91-106

سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ انور بایزیدی؛ غلامرضا مونس خواه