فصلنامه بورس اوراق بهادار - فهرست مقالات
دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 1-150 (سال سوم- شماره 12- زمستان 89) 
2. بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار

صفحه 25-42

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ حسن قالیباف اصل؛ سمیرا سرایی نوبخت