بررسی عملکرد تصاحب شرکت‌ها در ایران

بررسی عملکرد تصاحب شرکت‌ها در ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از استراتژی‌های سطح شرکت ، استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها است. استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها به منظور خلق ارزش و افزایش ثروت صاحبان سهام اتخاذ می‌گردد. انگیزه‌ها و دلایل متعددی، مدیران عالی شرکت‌ها را به اتخاذ استراتژی مذکور تشویق می‌نماید که مهمترین آنها هم‌افزایی است. در این مقاله سعی شده است عملکرد معاملات تصاحب شرکت‌ها در ایران مورد بررسی علمی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص‌های ارزیابی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ از سازمان بورس اوراق بهادار جمع‌آوری و با استفاده از روشهای t استیودنت و فریدمن (ناپارامتریک) تجزیه و تحلیل شده است. به منظورشناسایی اثرات کلان اقتصادی و صنعتی، نتایج آزمون شرکت‌های هدف(تصاحب شده) با نتایج شرکت‌های مشابه تصاحب نشده، مقایسه می گردد. این پژوهش برای اولین بار با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده بر اساس چارچوب مبانی نظری تصاحب وادغام شرکت‌ها در دنیا، ادبیات تصاحب شرکت‌های ایرانی را تدوین کرده است. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که مدیران شرکت‌های خریدار توانایی بهبود عملکرد و خلق ارزش برای صاحبان سهام شرکت نداشته‌اند و اغلب معاملات تصاحب شرکت در ایران با شکست مواجه شده و منجر به انتقال ثروت از سهامداران شرکت خریدار به سهامداران قبلی شرکت هدف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Corporate Acquisition in Iran

چکیده [English]

In strategic management, one of the corporate level strategies is the mergers and acquisitions strategy (M&A). The main aims of this strategy are to create value and maximize the shareholder's wealth. Managers acquire companies mostly to create synergy.
We examine the post-acquisition performance of target firms using a sample of 57 acquisitions between Iran public industrial firms completed in the period of 1983 to 1997 through non-parametric techniques of Friedman and T-Student. Our approaches are to use accounting basis and event study to directly test for changes in operating performance. We used industry-adjusted measures to control for events in economy and industry that unrelated to mergers and acquisitions. Using the data of the target firms is one of the main advantages of our approach relative to other research.
The results indicate that acquired firms haven't improved in sales growth, asset productivity, and return on equity relative to their industries after acquisitions. Also results indicate that operating cash flows of acquired firms have significant improvements. The empirical results indicate that value isn't created in Iranian target firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performanc
  • Acqiusition
  • Stock Exchange (JEL Classsification: G34)