فصلنامه بورس اوراق بهادار - بانک ها و نمایه نامه ها

بانک ها و نمایه نامه ها

به استناد گواهی شمارة 36915/11/3/89 مورخ 08/08/1389 کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، فصلنامه بورس اوراق بهادار دارای درجة علمی ـ پژوهشی می ­باشد. شایان ذکر است، این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می­شود.