بررسی رابطه سرد و گرم بودن بازار سرمایه با بازدهی کوتاه مدت

بررسی رابطه سرد و گرم بودن بازار سرمایه با بازدهی کوتاه مدت

نویسندگان

چکیده

سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار پذیرفته می شود پایین تر از ارزش واقعی خود قیمت گذاری می گردد و بنابراین در بیشتر اوقات بازدهی بالای غیر عادی آن سهام ( البتّه در کوتاه مدت) اجتناب ناپذیر می نماید. این تحقیق جهت بررسی رفتار و بازدهی این نوع سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با شرایط خاص بازار (سرد یا گرم بودن ) به ارائه و آزمون مدلی جدید پرداخته است. در این مدل نمادی برای بازدهی در نظر گرفته شده و ارتباط آن با عوامل تاثیر گذاری نظیر قیمت بازشدن سهام – تغییرات شاخص و شرایط گرم یا سردی بازار که توسط متغیر مجازی تبیین شده، بررسی می شود. این الگو با استفاده از اطلاعات بازار اوراق بهادار تهران در سال‌های 84- 1375 و برای مقاطع زمانی 5و 15روزه، یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه پس از عرضه سهام اجرا گردید. نتایج حاکی از آن است که تا یک ماه پس از ارائه سهام عرضه اولیه بازدهی با شرایط بازار یک فصل پیش ارتباط مستقیم دارد همچنین تا دو ماه پس از عرضه این نوع سهم ارتباطی بین شرایط بازار در فصل جاری عرضه سهام مشاهده نمی شود به یک معنا علامت افت اقتصاد یا رونق آن در زمان جاری عرضه سهام مزبور با وقفه ای 60 روزه بر بازدهی این سهم تاثیر گذار خواهد بود. این خود گواهی بر عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران در دوره یاد شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study the relationship between the situation of the

چکیده [English]

Generally, in Initial Public Offering (IPO) the stock of a company is priced lower than its real value (under pricing), therefore an abnormal return would be unavoidable.
In this research a new model is presented to study the relationship between the return of this kind of stock and the market situation in the case of being hot or cold. Also the model examines the behavior of IPO stock in recession and recovery.
This model indicates if the proxy of return is dependent to each of opening price, index volatility and heat and coldness of the market by using the market information of Tehran Stock Exchange during the years of 1375 to 1384 and time periods of 5 days, 15days, one month, two months and one season after flotation.
The research concludes that there is a significant positive relationship between the stock return through the very first month of public offering and the market situation during latest season. Also it shows within the first two months of flotation, the return of the stock is not related to the situation of the market during current season.
In other words, the economy situation (recession or recovery) affects the return of the IPO stock after 60 days of delay, which indicates the information asymmetries in Tehran Stock Exchange during the studied period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPO return
  • Hot&Cold Market
  • Abnormal Return
  • Price Index (JEL Classsification: G12)