بررسی تأثیر تغییر قیمت سهام در زمان تغییر مدیریت

بررسی تأثیر تغییر قیمت سهام در زمان تغییر مدیریت

نویسندگان

چکیده

محققان در زمینه آثار تغییر مدیریت بر قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و هنوز در تحقیقات انجام شده نتیجه واحدی در رابطه با آثار دقیق ناشی از تغییر مدیریت بر قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی دراین زمینه وجود ندارد.
البته در بیشتر این تحقیقات بعد از اعلان عمومی تغییر مدیریت روند قیمت سهام تغییر یافته و نسبت به دوره زمانی قبل از تغییر مدیر تغییر روند قیمت را تجربه نموده اند.
در اکثر تحقیقات صورت گرفته اثرات ناشی از تغییر مدیریت در سطوح بالای آن و در رابطه با هیات مدیره و مدیران اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقاله حاضر نیز سعی بر آن شده است تا با انجام تحقیقاتی نظیر آنچه که در سایر کشورها انجام شده به اثرات قیمتی ناشی از تغییر مدیریت اشاره شود و با انجام آزمون‌های آماری به بررسی این آثار پرداخته شود. انجام آزمون‌های آماری نشان داده‌است که قیمت سهام بعد از تغییر مدیریت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Management change on stock prices

چکیده [English]

Researchers have different opinion about the effect of firms management change on stock prices fluctuation and so far the following studies couldn’t aim to the same result about this issue. So there isn’t an overall theory in this area.
In most studies, market reacted negatively to the management change.
In most studies, the effect of top management changing, board of directors and CEO, was reviewed.
This paper had examined the effect of changes management stock price behavior on of the listed companies in Tehran Stock Exchange between 2001-2005. This study finds that stock prices react to the disclosure of top management changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Exchange Return
  • Inflation Rate
  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Vector Auto-Regression (VAR)
  • Vector Error Correction Model (VECM). ( JEL Classification:G10)