تحلیل جرم « عدم ارایه اطلاعات مهم توسط ناشران» و ضمانت اجرای کیفری آن

تحلیل جرم « عدم ارایه اطلاعات مهم توسط ناشران» و ضمانت اجرای کیفری آن

نویسنده

چکیده

در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها از دو جهت تعیین کننده است: اول از جهت تأثیر آن بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه‌گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت‌ها. بدون تردید یکی از اوصاف بازار سرمایه عادلانه و کارا دسترسی به موقع سهامداران به اطلاعات مالی است که بدون تحقق این شرط نمی‌توان یک بازار منصفانه را توقع داشت.
در بازار سرمایه کشور تجربه قریب به چهل ساله فعالیت بازار، و خلاً قانونی ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها، مسئولین امر را به تهیه چارچوبی هدایت کرد که در نهایت در آذر ماه 84 با عنوان قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران به حدی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد و علاوه به تشریح نحوه اطلاع‌رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی، در فصل دیگری نیز ضمانت اجرای کیفری عدم اجرای وظایف بیان شده است.
یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفری عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر کرده، بند 2 ماده 49 قانون مزبور است که موضوع مقاله حاضر بوده و تلاش خواهیم کرد ضمن تشریح عبارت قانونی مذکور، عناصر تشکیل دهنده آن جرم و مجازات قانونی را نیز شرح نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the offense of failure to presenting material information by corporations to SEO & relevant Exchange

چکیده [English]

In a capital market, information disclosure by the listed corporations is important from two points of view: first, its affect on stockholders, decision for trading a particular stock, and second, the observance of justice and equality in making use of financial information in due time. In fact, one of the features of an efficient and just market is that the stockholders will have on time access to financial information, otherwise is not an equitable market. Iranian capital market has a 40 years experience of having no criminal and civil punishment for failure of information disclosure by corporations, but finally the Parliament enacted the Securities Market Low in 2003.
In this Low, there is a special chapter for this regard and another chapter for criminal sanctions. Chapter, 6, Article 49, Section 2 prescribes this crime and we will try to explain the elements of the offense and the punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information disclosure
  • Securities and Exchange Organization
  • Exchange
  • Issuer
  • criminal sanction ( JEL Classification:K22)