مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، یافتن روشی برای انتخاب مناسب‌ترین سهم یا پرتفوی از میان انبوه سهام موجود در بازار می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که بین بازده‌ی سهام شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) آنها ارتباط وجود دارد. با افزایش نسبت B/P، نوع سهام از رشدی به ارزشی تغییر می‌یابد. این پژوهش به دنبال مقایسه‌ی متوسط بازده‌ی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا نیمه اول سال 1387 می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای مشتمل بر 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب و در ابتدای هر سال بر اساس نسبت B/P در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه‌بندی شدند. سپس متوسط بازده‌ی هر یک از طبقات طی دوره‌های مورد بررسی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که برخلاف یافته‌های حاصل از پژوهش فاما و فرنچ، در بورس اوراق بهادار تهران متوسط بازده‌ی کل سهام رشدی بیشتر از سهام ارزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the average returns of value and growth stocks in TSE

چکیده [English]

One of the most important concerns among investors is finding a way for selecting the most appropriate stock or portfolio from within a couple of stocks traded in market place.
Studies show a relationship between the stock return of companies and their book value on market value ratio (B/P). Low B/P stocks are considered as growth stock and high B/P ones are considered as value stock.
This paper is about the comparison of average return of growth stocks with that of value stocks in a time horizon of since 1383 to first half of 1387 in Tehran Stock Exchange (TSE). Doing so, a sample of 50 listed companies were selected and sorted on the basis of B/P in 10 groups.
The average return of the groups were compared. The results show that, in contrast with Fama & French findings, the average return of growth stocks is more than that of value stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth stocks
  • value stocks
  • convergence
  • drift
  • return. ( JEL Classification: G11)