بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت‌گذاری

بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت‌گذاری

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین بازده وریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381می‌پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره‌های صعودی و نزولی بازار نشان می‌دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی 83-1381 ودوره نزولی 85-1383 تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره‌ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این محدودیت‌ها از بین 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 64 شرکت در بازه زمانی 86-1380 انتخاب شده‌اند، ملاک انتخاب این 64 شرکت، میانگین تعداد روزهای معامله برروی سهام در هر سال می‌باشد. سپس داده‌های مربوط به قیمت روزانه و نیز شاخص کل قیمت بازار در دوره‌های زمانی مذکور گردآوری گردیده است. نتایج تحقیق به این مطلب اشاره دارد که ریسک سیستماتیک و چولگی نقش مهمی در توصیف بازده سهام در هر دو دوره ایفا می‌نمایند؛ این در حالیست که در دوره صعودی کشیدگی با بازده رابطه معنی‌داری دارد ولی در دوره نزولی هیچ رابطه معنی داری بین کشیدگی و بازده وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Effect of Skewness and Excess Kurtosis on Stock Returns Description through Capital Asset Pricing Model

چکیده [English]

This article examines the relationship between return, systematic risk, skewness and kurtosis in Tehran stock Exchange during 2001-2007.Similar research, in this field, shows different results on upward and downward markets, therefore the period under study is divided into sub periods including upward market (2001-2004) and downward market (2004-2007) and the relationship between these sub periods independently are examined. Regarding to this approach, totally 64 firms from different industries are selected. Then daily price and market index data were collected. Findings indicate that beta and skewness play an essential role in describing stock return in both periods. However, in the upward market, excess kurtosis has a significant relationship with the stock returns but in the downward market there is no such relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • return
  • capital asset pricing model (CAPM)
  • skewness
  • kurtosis. (JEL Classification: G14
  • G12)