کیفیت حسابداری و سطح انباشت وجوه نقد

کیفیت حسابداری و سطح انباشت وجوه نقد

نویسندگان

چکیده

این نوشتار بر اساس روش تحقیق ترواِل و سولانو (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1379 تا 1385 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تحلیل تاثیر کیفیت حسابداری بر نگهداری و انباشت وجوه نقد می‌پردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت‌هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پایین‌تر حسابداری‌اند، کمتر می‌باشد. این یافته حاکی از آن است که کیفیت حسابداری، با کاهش اثرات نامساعد عدم تقارن اطلاعاتی، باعث کاهش سطح سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولدی همچون موجودی نقد می‌گردد. به علاوه، بر اساس یافته‌های این مقاله از یک سو هنگامی که واحدهای تجاری، از فرصت‌های رشد بیشتری برخوردارند، سطح انباشت وجوه نقد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر با افزایش قابلیت نقد شوندگی دارایی‌ها، نسبت اهرمی و توزیع سود، سطح انباشت وجوه نقد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Quality and Corporate Cash Holdings

چکیده [English]

This work uses Teruel and Solano’s design for firms listed in the Tehran Stock Exchange over the period from 2000 to 2006 to analyze the effect of accounting quality on cash holdings. The results show that firms with good accruals quality hold lower cash levels than firms with poor accruals quality. This finding suggests that the quality of accounting information may reduce the negative effects of information asymmetries and adverse selection costs, allowing firms to reduce their level of corporate cash holdings. The results show that firms with higher growth hold higher levels of cash. In contrast with this, cash holdings decrease when firms increase cash substitutes, their leverage and dividend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Quality
  • Accruals Quality
  • Cash Holdings
  • Information Asymmetry. ( JEL Classification: G31, G32)