امکان سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه (XBRL ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

امکان سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه (XBRL ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف امکان‌سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه ( XBRL ) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و استخراج راهکارهای عملی جهت تسهیل بکارگیری آن در ایران با توجه به رشد روز افزون بکارگیری XBRL در کشورهای دیگر پرداخته شده است. این تحقیق با هدف سنجش توانایی شرکت‌های ایرانی در بکارگیری XBRL، رده بندی شرکت‌ها از لحاظ میزان تمایل آنها به استفاده از XBRL، شناسایی سطح توانایی و تخصص متخصصین داخلی، بررسی بسترهای فنی موجود، شناسایی متخصصین لازم جهت تدوین استاندارد XBRL و سنجش میزان توانایی نیروی انسانی موجود، اجرا گردید. در این تحقیق با توجه به تجارب مشابه در سایر کشورها از روش نظر سنجی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مصاحبه به روش شبه دلفی با مسئولین و کارشناسان بازارسرمایه و IT ایران استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علاقمند به دریافت دانش فنی لازم برای بکارگیری XBRL هستند. همچنین از نظر صاحبنظران توان فنی و اجرایی لازم برای بکارگیری این استاندارد در داخل کشور موجود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Extensible Business Reporting Language for Listed Companies on Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Motivated by the benefits of XBRL (Extensible Business Reporting Language) and growing interest in modern financial reporting technologies among developing countries, this study examined the potential for implementing online financial reporting using extensible Business Reporting Language (XBRL) in Tehran Stock Exchange. This research intended to evaluate knowledge level of Iranian companies in using current technical framework, exerts force required for implementing XBRL and assessing knowledge level of domestic professionals for developing XBRL standards applying in companies’ financial reporting process.
This paper reviewed prior XBRL survey research as of September 2008 to create a new XBRL survey questionnaire for TSE listed companies participating in this study.
Also, interviews with directors and professionals of capital market were conducted using Semi-Delphi method.
The results of this research suggested that there is a high level of desire among listed companies in TSE for involving in XBRL training. Also, capital market professionals say that there are sufficient experts for supporting XBRL adaptation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Financial Reporting
  • XML
  • Extensible Business Reporting (JEL Classification: C81
  • C88)