تفکیک جریان‌های نقدی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

تفکیک جریان‌های نقدی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

نویسندگان

چکیده

در تحقیقات اخیر، علاوه بر تفکیک اقلام تعهدی در پیش بینی جریان‌های نقدی آتی، جریان‌های نقدی نیز به اجزای آن تفکیک گردیده‌اند و نقش آنها در بهبود توان توضیح دهندگی مدل‌های پیش‌بینی، بررسی شده است. با تفکیک جریان‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1379، به اجزای اصلی و غیر اصلی نشان داده شد که این تفکیک، توان مدل های پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می-دهد. هم چنین با بررسی محتوای اطلاعاتی این اجزا، مشخص گردید که اجزای اصلی جریان‌های نقدی نسبت به اجزای غیر اصلی آن دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decomposition of Cash Flows and Prediction of Future Cash Flows

چکیده [English]

Recent studies provide evidence that aggregated cash flows and accrual components persist differently from aggregated cash flows or accruals in predicting future cash flows. We examine the role of cash flow components in predicting future cash flows beyond that of accrual components for Tehran Stock Exchange (TSE) listed firms during 1379-1386. We find that core and non-core cash flows defined in our paper enhance the in-sample predictive ability of cash flow prediction models, but these are not differentially persistent in predicting future cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash flows
  • core cash flows
  • noncore cash flows
  • prediction (JEL Classification: G13)