بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است، که این فراز و نشیب‌ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می‌باشد. اما گاهی بازار واکنش‌های شدیدی خارج از انتظار بروز می‌دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران‌های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی‌گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت‌ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی‌ثبات وارد بازار می‌شود، در ابتدا موجب صعود قیمت‌ها و تشکیل حباب می‌شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت‌ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می‌باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Existence of Price Bubble inTehran Stock Exchange

چکیده [English]

Tehran Stock Exchange, following the reopening in 1989, experienced a series of up and down trends in its operations which were generally considered as the nature of the market and the consequences of the market events. But, we are sometimes witness to a set of unexpected intense reactions to those events took place across the whole market. The stock market crash of 2004 may be included as a same reaction. Here, we have examined the hypothesis of "The Existence of Price Bubble in Tehran Stock Exchange during a Three-Year Period of 2003-2005".
However, the existence of price bubble is examined by using the stationary test for P/E ratio and the results show the existence of price bubble in 280 stocks from among a number of 324 companies examined by this method. So, the dominance of a price bubble over the TSE stocks is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble
  • Reasonable price bubble
  • Financial market
  • Stationary test for P/E ratio
  • Tehran Stock Exchange (JEL Classification: G01
  • G12
  • G14)