نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می‌باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم‌گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می‌گزینند. در صورتی که قیمت پایین‌تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می‌اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می‌کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می‌باشد.
در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده‌های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می‌یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی‌داری در حجم معاملات ایجاد نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference Points, Stock Price and Trading Volume: Evidences from Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Prospect theory and reference point are the main issues of behavioral finance which describe the situation of the investors in time of decision making. According to prospect theory, loss has more severe psychological effect in compare with the same amount of gain. Empirical evidences suggest that the investors consider some points as reference points in their trading decisions. This means that they postpone their selling orders if the price is lower than the reference point, therefore the trading volume reduces, and they sell the stocks if the price is above the reference point which causes the trading volume increase. Considered reference points in researches are the high and low prices in a year ago and cost of buy positions.
In this paper, for finding reference points, the relationship between these points and the trading volume has been examined. This research has been done by panel technique containing week observation of 21729 firms. The results show that trading volume increases as the price goes higher than the maximum price in the last year. But there will be no significant change in trading volume as the price goes lower than the cost of buying and minimum price of a year ago. Therefore, this paper suggests that the maximum price of a year ago is an investors’ reference point in TSE

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Prospect Theory
  • Value Function
  • Reference Point. JEL Classification: G12
  • G14