ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات

ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات

نویسنده

چکیده

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده‌پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می‌تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می‌کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Evidences and Proof of Online Securities Trading and Phone Receipt of Transaction Orders

نویسنده [English]

  • Mohamad Soltani
چکیده [English]

A right which is claimed but can not be proved is equal to "no right". Evidences are the means which can be presented to the Court and prove the validity of the claim under the legal requirements; so, they should require specified characteristics such as signature, originality, accessibility ,integrity and accuracy. Following the approval of the Electronic Commerce Act, in Iranian legal system, data message and electronic signature have also been regarded as evidence and especially accepted as "documentary evidence". Hence, if they have the required trustworthy, they can prove the claim. Following the approval of this Act and other regulations under which, the online trading and receipt of phone orders have been implemented in the securities market, currently these transactions and electronic orders can be proved before the judicial authorities with high assurance, although under ordinary not secure electronic signature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • online trading
  • phone orders