محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یک از وظایف شرکت‌ها انتشار اطلاعات مالی و غیرمالی در مقاطع زمانی مختلف است. مدیران، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات افشاشده از طریق گزارشات مالی برای قضاوت درخصوص عملکرد عملیاتی و وضعیت مالی شرکت استفاده می‌کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که یک افشای خوب، دقت پیش‌بینی تحلیل‌گران از سودهای سال‌های بعدی را بهبود می‌بخشد. شرکت‌ها اطلاعات را یا به صورت اجباری یا به صورت اختیاری افشا می‌کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقررات را تهیه نموده و همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ملزم به رعایت کامل الزامات افشای اجباری هستند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این افشای اجباری، رابطه بین بازده سهام جاری و سودهای آتی را بهبود می‌بخشد و اطلاع‌دهندگی بیشتری برای سهامداران فراهم می‌کند. با استفاده از شاخص افشای محاسبه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به نمونه‌ای متشکل از 151 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1381 تا 1388 این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که افشاهای صورت گرفته در گزار‌ش‌های شرکت‌ها حاوی محتوای اطلاعاتی درباره سودهای آتی بوده و سرمایه‌گذاران از این اطلاعات افشاشده در تصمیم‌گیری‌هایشان استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Value Relevance of Mandatory disclosure: Empirical Evidence from Listed Companies at Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi
  • Kourosh Amirkhani
  • Mohabat Rezaei
چکیده [English]

Dissemination of financial and non-financial information in different sections is the duty of firms. Management, creditors, investors and others, use the disclosed information contained in the financial reports to form judgments about the operating performance and financial position of the company. Empirical studies so far conducted by different researchers have revealed that a good disclosure improves analysts' forecasts accuracy about future earnings. The companies disclose information voluntarily or by force. Considering developing economy of Iran, SEO (Securities and Exchange Organization) as capital market authority is setting rules and regulations and all listed companies in Iran emerging market are required to fully comply with mandatory disclosure requirements. Now, the question is whether information disclosed by force improves the relationship between current stock return and future earnings, and provides more information to stockholders. Experimental investigation by using information from a sample consisting of 151 firms from among TSE listed companies during the period 1381 to 1388 (2002-2009) have shown that the disclosures made in firms reports are containing information about the future earnings, which are being utilized by investors in their decisions. In the other word, disclosed information are value relevance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure
  • Stock return
  • Future Earnings.