آزمون تجربی و مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی و مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با استفاده از بازده ماهانه30 شرکت بورسی از فروردین 1375 تا اسفند 1385 (132 ماه) و بازده ماهانه بورس تهران بر مبنای شاخص بازده نقدی و قیمت، به آزمون تجربی و مقایسه دو مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT) می‌پردازد. نتایج این تحقیق شواهدی در تأیید تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارائه می‌دهد اما قیمت‌گذاری آربیتراژ را تائید نمی‌کند.
نتایج این تحقیق دال بر تأیید و برتری نسبی CAPM، با نتایج بسیاری از تحقیقات ایرانی همچون پیرصالحی (1372)، شفیع‌زاده (1375)، حنیفی (1376)، و ظریف‌فرد و قائمی (1382) ناسازگار است. از سوی دیگر، برخی تحقیقات ایرانی انجام شده، همچون رهنمای رودپشتی و مرادی (1384)، شواهدی دال بر وجود بیش از یک عامل اقتصادی موثر بر تبیین بازده سهم در تائید APT ارائه کرده‌اند، در حالی که در نتیجه این تحقیق نشانی از عوامل متعدد موثر بر بازده سهم دیده نمی‌شود که احتمالاً نشان می‌دهد نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در بازار ایران به طور تجربی قابل تأیید نیست. انجام آزمون‌های اضافی و تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نتایج را تغییر نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Test and Comparison of CAPM and APT

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Talaneh
  • Akram Ghasemi
چکیده [English]

This paper empirically investigates and compares the capital asset pricing model (CAPM) and arbitrage pricing theory (APT) using 132 monthly market returns of TSE based on TSE main index (TEDPIX) and returns of 30 stocks listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 2008-1997. Our results provide evidences in support of CAPM, inconsistent with previous papers of Bakhshandeh (1992), Hamadani, and Pirsalehi (1995), Shafie zadeh (1997), Hanifi (1998), Zariffard-Ghaemi (2003).
However, some other Iranian researches Presents more than one economic factor effective on explanation of stock return consistent with APT but we did not experienced several factors effective on this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital asset pricing model (CAPM)
  • Arbitrage Pricing Theory (APT)
  • Factor Analysis
  • Economical Factors.