ارتباط بازارهای سهام ایران، امریکا، ترکیه و مالزی دریک مدل گارچ چند متغیره

ارتباط بازارهای سهام ایران، امریکا، ترکیه و مالزی دریک مدل گارچ چند متغیره

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره ماهیت تعاملات بین بازده‏ بازارهای سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده امریکا، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده‏های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر 1997 (مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان می‏دهد که اثرات مثبت و معنی‌داری از بازده‏های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است. همچنین شواهدی قوی مبنی بر وجود اثرات آرچ و گارچ در چهار کشور مشاهده شد که نشان‏دهنده اثرپذیری نوسانات این بازارها از شوک‏ها و نوسانات باوقفه خود می‏باشد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان در میان این کشورها، تشکیل سبد سهامی از سهام آنها با ریسک کمتر به سود می‏رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Iran, USA, Turkey and Malaysia Stock Markets in a Multivariate GARCH Model

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Abounoori
  • Mohamadreza Abdollahi
چکیده [English]

This paper using a Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasticity (MGARCH) model has examined the nature of interaction between Iran, USA, Turkey and Malaysia Stock Markets. The results based on weekly data spanning from October 1997 to March 2010 indicate there are no significant effects between stock market in Iran and the other stock markets. Given a low degree of common time-varying co-volatility among these four countries, investors will be highly likely to benefit reduction of risk if they diversify their financial portfolio with stocks from these four countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market
  • Iran
  • USA
  • Turkey
  • Malaysia
  • Multivariate GARCH.