رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌گردد. این عامل می‌تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می‌باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند.
در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Free Cash Flow and Profitability Position and Dividend Policy in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar
  • Seid Mahdi Emadi
چکیده [English]

The subject of dividend policy is one of the most important issues in recent decades. Stock Dividend is considered as an effective factor for creating investment opportunities in investment companies. The more the dividend payout is, the more the external financing sources need for implementing investment projects. This factor can affect greatly on companies stock price in future. On the other hand, most company shareholders are interested to have cash dividend. Hence, the mangers always must establish equilibrium among the shareholders' different interests; because the investment desirable chances must not be lost and also approved cash dividend must be paid to shareholders.
The present paper verified the relationship among free cash flow, profitability position and amount of stock dividend in Tehran Stocks Exchange during the period 1376-1387 (1997-2008). The data is collected by Rahavard Novin and Tadbirpardaz and are analyzed by using Fixed Effect panel data and Eviews 4. The results showed that there is a significant relationship between profitability position and stock dividend, but there is no significant relationship between free cash flow and the amount of stock dividend in Tehran Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Dividend Payout
  • Profitability Position
  • Free Cash Flow
  • Earnings Per Share.