شناسایی و اولویت بندی سناریوهای پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران

شناسایی و اولویت بندی سناریوهای پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران

نویسندگان

چکیده

امروزه به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان سرمایه گذاری و انجام تبادلات مالی سرمایه گذاران، شرکت های بورسی و دیگر بخش های بازار سرمایه در فراسوی مرزها فراهم شده و بازارهای مالی سراسر جهان به هم مرتبط گشته-اند. پیشرفت های تکنولوژیک با از میان برداشتن موانع موجود، سرمایه گذاری موسسات کوچک و بزرگ در آنسوی مرزها را ممکن ساخته است.
همزمان با جهانی شدن سرمایه گذاری، نیاز سرمایه گذاران به اطلاعات مالی درست و قابل اعتماد شرکت ها بیشتر می شود. XBRL یا زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، یک رویکرد استاندارد جهانی است که تبادل اطلاعات و بخصوص گزارشگری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته است.
پیاده سازی XBRL در محیط های کسب وکار مختلف با استانداردهای گزارشگری گوناگون و معماری های سیستمی و سازمانی مختلف، سناریوهای متفاوتی را پیش رو قرار می دهد. با توجه به پیچیدگی فرایند پیاده‌سازی XBRL و ریسک های داخلی و خارجی، اولویت بندی این سناریوها و انتخاب سناریوی مناسب ضرورت دارد.
این پژوهش سعی نموده سناریوهای پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران را اولویت-بندی نموده و سناریوی مناسب را معرفی نماید. بر این اساس، نظرات خبرگان بازار سرمایه جمع آوری و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شد.
نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها توسط نرم افزار Expert Choice نشان داد که سناریوی "وب سرویس از طریق سامانه کدال" به عنوان مناسب ترین سناریوی پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در بازار سرمایه ایران انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking XBRL Implementation Scenarios in Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • Ali Abdollahi
  • Tahereh Monzavi
چکیده [English]

Analyzing XBRL projects around the world indicates that successful implementation of XBRL depends on some major criteria's such as reporting standards, organization and system architectures and custom requirements. However, the process of implementing XBRL is complicated and risky. These challenges lead to necessity of choosing a right scenario for implementing XBRL.
In this study, by reviewing the most known XBRL implementation approaches such as "filling" and "web service" and also focusing on electronic data gathering infrastructures in Iran capital market, four scenarios have been shaped. Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) technique these scenarios were ranked.
Findings show that, for implementing XBRL in Iran capital market using the current electronic platform in conjunction with web service approach should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • XBRL
  • Financial Reporting
  • Analytical Hierarchy Process.