مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کاهش فقر: شاخص‌های عملکرد اجتماعی و نقش انگیزه در بکارگیری آنها

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کاهش فقر: شاخص‌های عملکرد اجتماعی و نقش انگیزه در بکارگیری آنها

نویسندگان

چکیده

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده‌های آنها و کل جامعه است. از این رو بنظر می‌رسد اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد.
این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص‌های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می‌پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون‌های تحقیق نشان داد که شرکت‌ها مایل به بکارگیری این مسئولیت‌ها می‌باشند. همچنین تفاوت قابل‌توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت. به علاوه، ایجاد انگیزه‌هایی مانند تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در قوانین می‌تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت‌های اجتماعی کاهش دهنده فقر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility in Poverty Alleviation (Listed Companies on Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Vida Mojtahedzadeh
  • Farnaz Tabaghian
چکیده [English]

The aim of Corporate Social Responsibility is achieving sustainable economic development via improving the quality of the life of workers, their families and society in general. So, it seems that implementing CSR by companies has an important role in poverty alleviation and economic growth.
This research, has investigated Corporate Social Responsibility and poverty alleviation and the role of incentive in implementing social performance indicators in relation with poverty alleviation. In this case, several social performance indicators were introduced and were investigated. The results of One-Sample T-test, Independent-Samples, T-test and F-test showed that companies prefer to implement these social responsibilities, also there was no significant difference in perception within gender, age, graduates, job category, years of engagement and income. However, providing incentives like tax allowances, cheap and easy financing and balancing the regulations can have an important role in implementing the social responsibilities that alleviate poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Poverty Alleviation
  • Incentive
  • Social Performance Indicators
  • Social Initiatives.