تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی 2007

تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی 2007

نویسندگان

چکیده

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران‏های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تأثیر قرار می‏دهد. بحران مالی بین‏المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک‏ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس‏های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تأثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه‏های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می‏دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده‏های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده‌های بانکی، سطح قیمت‌ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه‏ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تأثیر منفی بر این رابطه برجای می‏گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary Variables on Tehran Stock Exchange Index with an Emphasis on 2007 Financial Crisis

نویسندگان [English]

  • Moslem Alboosoveilem
  • Hossein Karimi Hosnije
چکیده [English]

Global economy has always suffered from different crises which influence economy's real variables, including capital market indices. International financial crisis initiated aftermath of the burst of the housing bubble in the credit division in the U.S.A. and reached the highest level by the bankruptcy of some banks in the financial markets and then penetrated into the economy's real divisions including stock exchange. In the current study the impact of this crisis on Tehran Stock Exchange is examined using Auto Regressive Distributed Lag model on a seasonally basis from spring of 1998 to winter of 2008. The results show that the liquidity variables and the exchange rates with a period of interval and the bank interest rate in the same period hold a direct relationship with Tehran Stock Exchange. But the financial crisis has a negative impact on this relationship which is in accordance with the reality and requires strategies to be taken in order to defeat the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Crisis
  • Capital Market
  • Auto Regressive Distributed Lag
  • Tehran Stock Exchange indices.