بررسی قیمت‌گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی قیمت‌گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شود، ریسک سیتماتیک می‌داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می‌دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته‌اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت‌گذاری آن توسط سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1383 با نمونه‌برداری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های تحقیق حاکی ازآن است که تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیلة چهار عامل بازده مازاد بازار، اندازه شرکت، نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام در حد نسبتاً قابل قبولی(بطور متوسط 40%) تبیین می‌شود. همچنین بین بازده مازاد بازار و اندازة شرکت با بازده سهام ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. بین نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام با بازده سهام ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تنها عامل ریسک بازار و اندازه شرکت توسط بازار قیمت‌گذاری می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Pricing of Liquidity, Firm Size, Value and Market Risk Premium in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghalibaf Asl
  • Mahdi Karimi
چکیده [English]

Capital Asset Pricing Model (CAPM) assumes that the only risk priced by the market is systematic risk. Fama and French Three Factors Model shows that firm size and BE/ME risk factors are also priced by the market other than the systematic risk indicator. In this study, along with the three factors considered by Fama and French, we examine the liquidity risk and its pricing by the investors in TSE for the 2004-2008 period by using the multivariable regression with a sample of listed firms in TSE.
Research finding suggest that the changes in stock returns in TSE are explained relatively acceptable (approximately 40%) by four factors which are excess return to risk-free rate of return, firm size, BE/ME and stock turnover. But in the portfolio of firms with high liquidity these factors explain the return best (approximately 60%). Also there is a significant relationship between the market risk premium, firm size and stock return. However, there is no significant relationship between BE/ME (Value premium) and stock turnover (liquidity premium) and stock return. In other words, only the market risk and firm size are priced by the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity Premium
  • Stock Turnover
  • Size Premium
  • Value Premium.