تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطة سود- بازده غیرعادی

تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطة سود- بازده غیرعادی

نویسنده

چکیده

یکی از پرسش‌های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می‌شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می‌کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی‌گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش‌های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی‌های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می‌پردازد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می‌دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی‌داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی‌داری خود را از دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Performance on Earnings- Abnormal Returns Relation

نویسنده [English]

  • Seyed Mostafa Alavi
چکیده [English]

One of the ordinary questions asked for many years is that dose periodical or cross sectional macroeconomics’ performance have any effect on financial relations? Hard volatilities in macroeconomic (growth and) can affected on capital market and financial relation. Most of the study have ignored effects’ macro economy. In all of financial studies earnings-returns relation is one of significant matters from 60’ decade and many studies have been done about it. This study provides results concerning the earnings-returns relation in periods of poor versus strong macroeconomic performance. For lesting of hypotheses, multi variables regression with application data in Tehran stock exchange from 1999-2009 is used. We found that there is Significant Relationship between earnings-abnormal returns, but when Macroeconomic volatilities are added to this relation, there is no Significant Relationship between earnings-returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomic Volatilities
  • Positive and Strong Macroeconomic Performances
  • Negative and Poor Macroeconomic Performance
  • Earnings- Abnormal Returns Relation.