اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی

اثرات تقویمی در احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی

نویسندگان

چکیده

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده‌اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه‌گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل‌گران پیشرو می‌باشد.
این مقاله از یک سو به‌دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می‌کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی‌ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می‌یابد. همچنین یافته‌های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calendar Effects of Insider Trading Probability

نویسندگان [English]

  • Reza Eyvazlu
  • Reza Raee
  • Shapour Mohammadi
چکیده [English]

Regulators consider restricting insider trading via market regulations. Easley et al. (2002) has developed microstructure model for estimating private information probability. Information based trades include trades from insiders and pioneer analysts.
This research studies calendar effects of PIN in Tehran Stock Exchange and time trends of PIN. Results indicate the PIN increase in 10th month (Dey) and decrease in 12th month (Esfand). In the other hand, PIN decreased from year 1387 to year 1389.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insider Trading
  • PIN
  • Information Based Models
  • Calendar Effects and Information Disclosure.