اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اثر سیاست پولی در پیدایش حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی‌ها است. این پدیده به گونه‌ای است که افزایش‌های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش‌بینی افزایش‌های آتی قیمت‌ها موجب جذب خریداران جدید، سفته‌بازی و از این‌رو افزایش‌ بیشتر قیمت‌ها می‌شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می‌شود یا سفته‌بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟
به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین سیاست پولی و قیمت‌های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده‌ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش‌نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی‌های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده‌های آماری در بازه‌ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می‌دهند که نرخ بهره‌ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی‌های دوره‌های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت‌های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته‌بازی و انحراف قیمت‌ها از ارزش ذاتی خود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policy on Stock Price Bubble in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Abbasian
  • Mohsen Nazari
  • Elham Farzanegan
چکیده [English]

Bubble is prolonged stock price boom, which is always followed by bust, in the sense that the initial increases in prices are due to the expected increase in the future that attracts new buyers and thus speculators.
The main hypothesis of this research is whether the increasing stock prices are driven by market fundamentals or just by speculation.
In this paper to investigate the relationship between monetary policy and stock prices, the transmission mechanism is based on linearized rational expectations model with assuming the forward-looking behavior of stock prices, have been considered in the framework of the New Keynesian Academy. Experimental analysis during 2000:M1 to 2010:M2 using GMM procedure, shows that real interest rates have negative effect, and expected output has a positive effect on real stock returns. Also, past stock returns have a positive momentum on current stock prices, which represents the speculation causing the deviation of prices from their intrinsic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Bubbles
  • Monetary Policy
  • New-Keynesian Model
  • Forward-looking Behavioral
  • Interest Rate Channel.