آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بورس اوراق بهادار تهران

آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی‌های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی‌های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص بررسی شود. به منظور آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بازار سهام تهران با استفاده از سه روش تحلیل R/S کلاسیک، تحلیل R/S اصلاح شده و مدل ARFIMA نمای هرست برآورد شد. با وجود اینکه در هر سه روش فرض صفر مبنی بر کارایی بازار در برابر فرض وجود حافظه بلندمدت و پایداری در داده ها رد شد، اما از آنجائی‌که نتایج تحلیل R/S در صورت وجود همبستگی های کوتاه-مدت دارای تورش می باشد بعد از رفع همبستگی های کوتاه مدت با استفاده از مدل ARMA، مشخص شد که بازدهی‌های روزانه سهام تهران دارای حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایدار نمی‌باشند بلکه دارای حافظه کوتاه‌مدت می‌باشند. از آنجائی‌که روش R/S نمای هرست را بیش از حد برآورد می‌کند از شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای تعیین مقادیر بحرانی آماره آزمون استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Fractal Market Hypothesis (FMH) in Tehran Stock

نویسنده [English]

  • Habib Morovat
چکیده [English]

In this article, we test Fractal Market Hypothesis (FMH) using the daily returns in Tehran Stock Exchange. We estimated Hurst exponent using three approaches such as classic R/S analysis, modified R/S analysis and ARFIMA model. Without removing short term dependencies in returns, we rejected null hypothesis (Efficient Market Hypothesis), but after removing the short-term dependencies using ARMA model, we found that there is no long-term dependencies, fractal structure and persistence in returns. The R/S analysis overestimates the Hurst exponent; so, for determining critical values of testing statistics we used Monte Carlo simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hurst Exponent
  • R/S Analysis
  • ARFIMA
  • Monte Carlo.