تأثیر محافظه‏کاری بر دقت و دفعات پیش‏بینی سود شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر محافظه‏کاری بر دقت و دفعات پیش‏بینی سود شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری با دقت و دفعات پیش‏بینی سود می‌پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری محافظه‏کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده‏های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری حسابداری و دفعات پیش‌بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه‌کاری، دفعات پیش‌بینی سود کاهش می‌یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش‌بینی سود، شواهدی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Conservatism on the Specificity and Frequency of Earnings Forecasts of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi
  • Navid Khaleghi
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the relationship between conservatism and the Specificity and Frequency of Earnings Forecasts. To do this, two hypotheses were specified. To test hypotheses, a sample was selected among the listed companies in Tehran stock exchange (TSE) during 1381-1387(2002-2008). Also, to measure conservatism, the measure of accruals and BTM based was used and the method of multivariate linear regression and the model of panel data were applied.
The results showed that, there is a negative relationship between accounting conservatism and Frequency of Earnings Forecasts. Therefore, it could be concluded that when the rate of accounting conservatism increases, Frequency of Earnings Forecasts decreases. But as far as the relationship between accounting conservatism and the Specificity of Earnings Forecasts is concerned, no evidence was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Management Earnings Forecast
  • Market Value of Company
  • Information asymmetry.