حقوق غیرمالی و مالی دارندگان سهام عدالت و راهکارهای تضمین آن در بازار سرمایه

حقوق غیرمالی و مالی دارندگان سهام عدالت و راهکارهای تضمین آن در بازار سرمایه

نویسنده

چکیده

خصوصی‌سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه‌ای از خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند‌سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی‌سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می‌تواند به ‌اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی‌گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی می‌پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Research on Financial and Non-financial Rights of Owners of Justice Shares and Options to Ensure Them in Capital Market

نویسنده [English]

  • Zeinab Falah Tafti
چکیده [English]

The plan of justice share aimed at empowering the deprived people and distributing wealth in the form of cooperative companies has covered the large number of the population in our country. The Policy of development through the formation of cooperative sector companies can obtain high goals of cooperation in countries such as poverty reduction and social justice, when the justice share holders can achieve their rights; something that only holders of shares in the shadow of familiarity with the financial rights and non-financial rights but there are some problems in the ways of achieving of their right .
This paper reviews and explains the financial rights of the holder such as the right to transfer shares of justice shares, the right to receive benefits, the rights to cancel the membership and non-financial rights as well as membership fees, the right of decisions for the right to monitor corporate governance through litigation with the Chamber and the Ministry of Cooperatives to provide a mechanism for solving problems of stock holders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice Shares
  • Equity
  • Justice County Cooperative Company
  • Financial Fights
  • Non-financial rights.