تبیین و تحلیل جایگاه مادة 99 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور

تبیین و تحلیل جایگاه مادة 99 قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور

نویسنده

مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی‌های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن‌تر ساخته و نشان می‌دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaborating and Analyzing the Position of Article 99 of the Law for the Fifth Development Plan within Iran Capital Market

نویسنده [English]

  • Mohamad Soltani
چکیده [English]

Article 99 of the Law for the Fifth Development Plan, along with the Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran, ratified in Nov. 2005 and the Law for Development of New Financial Instruments and Institutions ratified in Nov. 2009 were predicted to complete the regulatory instruments of the securities market by which substantial revisions were accomplished within the process of the SEO's supervision on issuance and trading of securities, the method of supervision on financial institutions, registration of the records of regulated entities' directors, and trading of goods in the commodities exchange. This is to elaborate the relation between recent regulations and those rules and regulations of the past and illuminate the current regulations and indicate that article 99 is to cover the weaknesses of the past regulations and expand the regulatory competence sphere of the SEO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codification
  • Financial Institution.
  • Issuer
  • Securities and Exchange Organization
  • Securities Market