رابطة بین بازده روزانۀ سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران

رابطة بین بازده روزانۀ سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

استراتژی بالاترین قیمت 52 هفته گذشته شکلی از استراتژی شتاب است که با استفاده از نقاط مرجع به دنبال تعیین استراتژی های سرمایه گذاری می باشد. این تحقیق با استفاده از بازده روزانه شرکت‌ها و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به بررسی رابطة بالاترین قیمت 52 هفته گذشته به عنوان نقطۀ مرجع و قیمت‌های سهام پرداخته است. برای بررسی این موضوع، از روش رگرسیون با داده‌های ترکیبی مربوط به 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق سال‌های 1382 لغایت 1389 بوده است. یافته‌های این تحقیق، بیانگر وجود رابطة معنی داری بین ‌ بالاترین قیمت 52 هفته گذشته و بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هنگامی که اخبار خوب باعث می‌شود تا قیمت سهام به بالاترین قیمت 52 هفته گذشته برسد، حس خوش‌بینانه در بازار، منجر به افزایش رفتار تعقیب روندهای اخیر و به تبع آن بهبود اثر شتاب یا اثر بالاترین قیمت‌ طی 52 هفته گذشته می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Daily Return of Individual Stocks and the Highest Price in Last 52 Weeks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeid Fallahpour 1
  • rasoul saadi 1
  • gholamreza aboutorabi 2
چکیده [English]

The highest price in last 52 weeks is a type of momentum strategy that uses reference points to determine investment strategy. This study investigates the relationship between the highest price in last 52 weeks as a reference point and the stock prices with use of daily stock return and the highest price in last 52 weeks. To examine this hypothesis, we used regression method with panel data of 272 listed companies in Tehran stock exchange. The period of research is between 2004 to 2011.The results indicate that there is significant relationship between the highest price in last 52 weeks and daily stock return in Tehran stock exchange. When good news cause stock prices achieve to the highest price in last 52 weeks, optimistic feeling in market lead to increase recent trends pursuit behavior and improve momentum effect or the highest price in last 52 weeks effect, consequently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrarian Strategy
  • Highest Price in Last 52 Weeks
  • Momentum Strategy
  • Order Imbalance
  • Stock Returns