بررسی اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران

بررسی اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاور حقوقی، دانشجوی دوره دکتری حقوق

2 سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو گروه مشاوران حقوقی،کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را مشخص نموده ‌است. در هیچ‌یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به‌صورت صریح پیش‌بینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد می‌توان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأمین آن است، استخراج نمود.
در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران ازجمله الزامات قانونی پیرامون نحوه نظارت بر مدیریت شرکت‌های تجاری، بررسی چگونگی نظارت بر سیستم پرداخت سود توسط شرکت‌های تجاری و یا الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ... پرداخته و راهکارهایی برای اجرای مطلوب‌تر اصول راهبری شرکتی در نظام حقوقی ایران ارائه خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Review of Corporate Governance Principles in the Iran Legal System

نویسندگان [English]

  • Zeinab Falah Tafti 1
  • leila sohrabi 2
چکیده [English]

In the legal system of Iran, the Commercial Code and the Securities Market Act as the main sources of law have determined the governing rules and regulations on the relations between firms and the investors to ensure the transparency and efficiency of capital market. In none of the laws mentioned above, these principles are not expressly forecasted so it is necessary to research about it. This article is a descriptive - analytical explanation of the relevant legal requirements on how companies manage the monitoring, how to monitor the payment of dividends by corporations or requirements relating to disclosure of information, and etc., Presents a number of technics to apply corporate governance complied with the legal system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Markets
  • Commerce code
  • Investors' rights
  • Principles of Corporate Governance
  • Securities Market Act.