تحلیل جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون مجوز سازمان

تحلیل جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون مجوز سازمان

نویسنده

چکیده

امروزه شیوه‌های سرمایه گذاری به‌مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح‌های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه‌های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به‌حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون‌گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت‌ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت‌ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل‌دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of the Offense of Issuing Subscription Advertisement without a License Issued by the SEO

نویسنده [English]

  • Gholamali Mirzaei Monfared
چکیده [English]

Today, the methods of investment are quite different from the past and as pooling of capital for financing of production and development projects of the firms are easy the ways of abuse and frauds are varied. Subscription is a way for pooling of funds and transferring the funds to different fields of production, development and the whole national economy or establishing joint stock companies or raising the capital of these companies. It is obvious that there should be specialized institutions to directly supervise the process of subscription advertisement and gathering the investor’s funds to protect the investor’s rights. This supervision is the legal duty of the SEO and any subscription without having the license issued by the SEO is a legal offense which is studied here in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements of the offense
  • Public offering
  • Securities and Exchange Organization
  • Subscription