مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور

مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات

2 مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می‌باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال‌های 1380 تا 1389 شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره‌گیری از روش‌شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می‌تواند به کمینه‌سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل‌سازی می‌نماید. یافته‌های حاصل از بکارگیری روش‌شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه‌سازی عدم اطمینان را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Minimizing Uncertainty Based on Accounting Data Quality Proxies by Decision Tree methodology: Evidence for Information-Uncertainty Theory

نویسندگان [English]

 • Hossein Etemadi 1
 • Reza Hesarzadeh 2
 • Ali Rahmani 2
 • Adel Azar 2
چکیده [English]

Accounting is the science of presenting information and consequently decreasing uncertainty. So, accounting data capacity for reducing uncertainty determines accounting data quality. This study, applying empirical analyses is using data from fiscal years 2001 to 2010 of the companies listed on Tehran Stock Exchange. The study examines the relationship between quality measures and measure of uncertainty. Then, using fuzzy decision tree methodology, counterbalancing measures of quality and combination of quality measures that can lead to the minimization of uncertainty, will be identified. The findings of the first phase show that there are significant relationships between some measures; second, some measures can reduce uncertainty and also, dimension of measures can be reduced. The findings of the second phase show three-way interaction to minimize uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critique
 • Decision Tree
 • Event Study.
 • Financial Reporting Quality
 • Measures
 • Theory
 • Uncertainty