بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سرمایه‌گذاران نهادی

بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سرمایه‌گذاران نهادی

نویسندگان

1 سازمان بورس، کارشناسی ارشد حسابداری

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالای سهام بر مدیریت نفوذ زیادی دارند. آنها خواستار اطلاعات مالی با‌‌ کیفیت هستند و ترجیح می‌دهند حسابرسی شرکت توسط مؤسسه‌‌های بزرگ حسابرسی صورت پذیرد زیرا این مؤسسه‌ها کیفیت حسابرسی نسبتاً بالایی ارائه می‌نمایند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سطح مالکیت نهادی پرداخته است. در این تحقیق اندازه مؤسسه حسابرسی به‌عنوان متغیر وابسته و دو ارزشی است. چنانچه مؤسسه حسابرسی، دارای اندازه بزرگ باشد ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد. آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون لجستیک برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1386 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و اندازه مؤسسه حسابرسی ارتباط مثبت وجود دارد و این حاکی از نظارت فعالانه سرمایه‌گذاران نهادی بر مدیریت شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Auditor Size and Institutional Investors

نویسندگان [English]

  • hamed zakeri 1
  • Yahya Hasas yeganeh 2
چکیده [English]

Institutional investors have large holdings, so they have more influence over management. They demand high quality financial information and prefer audits conducted by large audit firms because they perceive that these firms, on average, provide relatively higher audit quality. This study investigated the relation between auditor size and level of institutional ownership. In this paper, auditor size is dependent variable and dichotomous variable. This variable is set equal to one if the firm is audited by big audit firms, otherwise zero. The test based on a logistic regression for the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2001-2007. Our findings support this idea that institutional ownership is positively associated with the auditor size and show that institutional investors monitor actively over management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Auditor Size.
  • institutional investors