بررسی رابطه پیش‌بینی خوش‌بینانه مدیریت و رفتار اجتناب از پیش‌بینی زیان

بررسی رابطه پیش‌بینی خوش‌بینانه مدیریت و رفتار اجتناب از پیش‌بینی زیان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر رفتار اجتناب از پیش‌بینی زیان به‌عنوان یک رفتار فرصت‌طلبانه بر پیش‌بینی خوش‌بینانه توسط مدیریت است. ازاین‌رو، ابتدا تأثیر رفتار اجتناب از پیش‌بینی زیان بر پیش‌بینی خوش‌بینانه مدیریت بررسی و سپس عکس‌العمل بازار نسبت به پیش‌بینی شرکت‌هایی که چنین رفتاری داشته‌اند در سال‌های 1387 تا 1390 با نمونه‌ای متشکل از 194 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که مقدار زیادی از سوگیری خوش‌بینانه به‌وسیله رفتار اجتناب از پیش‌بینی زیان توضیح داده می‌شود و بازار نسبت به پیش‌بینی‌ سود شرکت‌هایی که دارای رفتار اجتناب از پیش‌بینی زیان هستند واکنش مثبت نشان می‌دهد بنابراین این رفتار را تشخیص نداده و اطلاعات جدید پیش‌بینی سود را تنزیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Management Forecast Optimism and Loss Forecast Avoidance Behavior

نویسندگان [English]

  • younes jafari 1
  • omid pourheidari 2
  • mostafa dorri sedeh 3
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the effect of loss forecast avoidance as an opportunistic behavior on management forecast optimism. Therefore, we initially investigate the effect of loss forecast avoidance on management forecast optimism. then, market reaction to loss forecast avoiding behavior firms will be assessed. Data are collected from a sample contained 194 firms listed in TSE (2003-2011). Findings show that an important part of optimism evidenced in management forecasts are explained by loss forecast avoiding behavior. Moreover, market cannot recognize loss forecast avoiding behavior and does not discount the new forecast information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecast Optimism
  • Loss Forecast Avoidance
  • Management Earnings Forecast
  • Managerial Opportunism