بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران

بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران

نویسندگان

1 سازمان بورس- کارشناسی ارشد حسابداری

2 دانشگاه قم،دکتری حسابداری

3 سازمان بورس-کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

بحث و نگرانی‌هایی در خصوص پیچیدگی در نظام‌های گزارشگری مالی جاری در کل دنیا برای استانداردگذاران بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. اگر بازار به اطلاعاتی که دشوارتر از معمول، از گزارشات سالانه شرکت‌ها استخراج شده است، واکنش ناقصی نشان دهد، مدیران انگیزه پیدا می‌کنند تا در شرایط بد، گزارشات خود را پیچیده‌تر ارائه دهند. مطابق با «فرضیه مدیریت مبهم» زمانی که چشم‌انداز وضعیت آینده شرکت خوب است، مدیران اقدام به افشای بهتر می‌نمایند.
در این تحقیق اثرات پیچیدگی گزارشات بر رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از داده‌های 30 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره 1386-1390 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گزارش‌های پیچیده منجر به کاهش حجم معاملات سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین اثرات گزارشگری پیچیده بر کاهش حجم معاملات سرمایه‌گذاران کوچک در مقایسه با سرمایه‌گذاران بزرگ، بیشتر است. در نهایت پیچیدگی گزارش‌ها باعث کاهش توافق معاملاتی بین سرمایه‌گذاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Financial Reporting Complexity on the Trading Behavior of Investors in the Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • saeid ebrahimi 1
  • hojat sarhangi 2
  • hamid alah yari abhary 3
چکیده [English]

The discuss and concerns about the complexity of the current financial reporting systems have become increasingly important in the world for international standard- setters. If market shows an inadequate response to information extracted from the annual reports, managers have an incentive to provide more complex reports in poor conditions. In accordance with the "Management Obfuscation Hypothesis" when the companyʾs future landscape is acceptable, managers have a better disclosure.
In this study, using data from 30 companies listed in Tehran Stock Exchange in the period of 2007-2011 and multiple linear regressions, the effects of annual reports complexity on trading behavior of investors is examined. The results showed that complex reports lead to reduced trading volume. However, the effects of complex reporting on trading volume among small investors are more tangible. Reports complexity reduces the trade consistence between investors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reports Complexity
  • Trading Consistence
  • Trading Volume