تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار

تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

2 دانشگاه خوارزمی، دانشیار گروه حقوق

چکیده

بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Confirmation of the Stock Exchange in Securities Transactions

نویسندگان [English]

  • maryam heydari sureshjani 1
  • ali ansari 2
چکیده [English]

Securities Market by absorption and utilization of stagnant capitals causes increasing of investments volume and has a significant role in economic growth and development of the countries. So, it is important to maintain the security and integrity of this market. Since the approval Securities Market in 2005 Private proved, new rules are governing the securities transactions. Requirements of these transactions including the rules and regulations of the Private law in the field of providing individual justice and also the economic public policy lead to the government influence on these transactions with enacting mandatory regulations. For these transactions, different mechanisms are predicted as in the stage of formation. What is considered in this article is the confirmation of transaction by the stock exchange which is a formal term and it is affecting on the nature of contract, and giving credits to it. This article is surveying the role of confirmation in the process of transactions using analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market.
  • Confirmation
  • Finality
  • Stock Company
  • Transactions