بررسی و تبیین رابطه بین اجزاء کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت

بررسی و تبیین رابطه بین اجزاء کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به اهمیتی که سود حسابداری در ارزیابی سرمایه‌گذاران دارد، در این تحقیق، رابطه بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی با همزمانی قیمت (مقیاسی برای اندازه‌گیری مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت، که در قیمت انعکاس یافته است) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا اجزای کیفیت اقلام تعهدی اثر مهم و معناداری بر همزمانی قیمت شرکت‌ها دارد؟ در این تحقیق، اجزای کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. همزمانی قیمت این‌گونه تعریف شده است که: «دامنه‌ای که در آن، بازدهی بازار و صنعت، تفاوت بازدهی سهام در سطح شرکت را نشان می‌دهد». برای بررسی‌های مورد نظر تعداد 318 شرکت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Components of Accruals Quality with of Price Synchronicity

نویسندگان [English]

  • sediqeh peikarnegar qaleroudkhani
  • Ahmad Ahmadpour
چکیده [English]

With the importance of the accounting income in investors' in this study examines the relation between components of accruals quality) and price synchronicity (a measure of the relative amount of firm-specific information reflected in price) in accepted companies of Tehran stock market has been taken into consideration. The purpose and objective of this research is to determine whether the components of accruals quality has any important and significant effect on the price synchronicity of companies. In this study The components of accruals quality as independent variable and price synchronicity as dependant variable have been considered. Price synchronicity is defined as "the extent to which market and industry returns explain variation in firm-level stock returns". In order to do the studies, 318 listed Tehran stock exchange companies during the 1383-1388 period were chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals quality Stock return