تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار مرابحه

تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار مرابحه

نویسندگان

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیلۀ آن، قیمت تمام‌شدۀ کالا، اعم از قیمت‌ خرید، هزینه‌های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط را به اطلاع مشتری‌ می‌رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می‌فروشد، بیع مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیۀ آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی، حقوق و تعهدات و التزاماتی را برای اشخاص مرتبط با قراردادهای موجود در فرآیند انتشار اوراق مرابحه ایجاد می‌نماید. در این نوشته نویسندگان تلاش نموده‌اند تا ضمن ارائه مختصری از فرآیند انحلال و تصفیه این قبیل اوراق، با بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه موجود در قوانین و مقررات داخلی از جمله اوراق بهادار جهت خرید دارایی، تأمین نقدینگی، تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری و رهنی، از جنبه فقهی و حقوقی مباحث را تحلیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal and Juridical Analysis of the Issuance of Murabaha Sukuk

نویسندگان [English]

  • amin badi sanaye
  • Mohamad Hosein abbasi
چکیده [English]

Murabaha, is a contract by which the seller announces to the customer the final price of thegoods, including purchase price, transportation costs, maintenance costs and other information, then adds an ceryain amount or a percentage of the profit to it. Based on this contract, murabaha Sukuk is designed like any other legal and economic actions and has some rights, commitments and obligations between the contracting parties in the process of issuance. In this article, the authors have tried to examine the existing murabaha securities in the domestic laws and regulations, including securities of buying assets, raising fund, establishing capital of collateral and commercial companies from legal and Islamic jurisprudence perspectives as well as the clearing and settlement process of the murabaha securities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset
  • Dissolution
  • Financing
  • Murabaha Contracts
  • Murabaha Securities