تبیین مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی برای شرکت های تولیدی

تبیین مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی برای شرکت های تولیدی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری (آماده دفاع)

2 دانشگاه امام صادق(ع) ، دانشیار، دکترای فقه

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار، دکترای مدیریت مالی

چکیده

ابزارهای تأمین مالی به عنوان مجاری گردش و انتقال پول از منابع پس‌انداز به مصارف سرمایه‌‌گذاری، نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. این ابزارها علاوه بر اینکه امکان تأمین مالی از منابع عمومی و اختصاصی را برای شرکت‌ها فراهم می‌سازد، به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری برای وجوه نقد پس‌انداز شده در اقتصاد می‌باشد که می‌تواند در قالب ابزار سرمایه‌گذاری، بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
امروزه ابزارهای مالی متعدد و متنوعی طراحی و عرضه شده است که می‌تواند نیازهای مختلف تأمین مالی شرکت‌ها را برآورده سازد و از طرف دیگر متناسب با سلایق و ترجیحات سرمایه‌گذاران باشد. ازجمله این ابزارها، اوراق تجاری است که عمدتاً به عنوان ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و برای مصارف سرمایه‌ در گردش شرکت‌ها استفاده می‌شود و بخش قابل توجهی از انتشار اوراق در بازارهای مالی بین‌المللی را به خود اختصاص می‌دهد. با این وجود، این ابزار نیز همانند سایر ابزارهای مالی متعارف، در بازارهای غربی طراحی و مدل‌سازی شده است و بدلیل شرایط و محدودیت‌های مقرر در شریعت اسلام، قابلیت انتشار در بازارهای اسلامی را ندارد. ضوابط و قواعد اسلامی این قابلیت را دارد که این ابزار مهم مالی را در چارچوب مورد قبول اسلام و عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکتهای تولیدی طراحی می‌نماید، بطوریکه این اوراق قابلیت انتشار در بازارهای مالی اسلامی و بطور مشخص بازار سرمایه ایران را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Declaration of Conceptual Model of Islamic Commercial Papers for Manufacturing Corporations

نویسندگان [English]

  • seyed ali sajadi 1
  • gholamreza mesbahi moghadam 2
  • mohammad esmaeel fadaee nejad 3
چکیده [English]

Financial instruments are essential for economy and financial markets to facilitate the flow of funds from the surplus unites, that want to save and invest their money, to the deficit units that need money for their investment opportunities. Financial instruments help investors earn a proper return on their investments and, finances and boost the current activities and development of corporations.
Nowadays, a variety of financial instruments are designed and issued in financial markets to provide financial needs of corporations. Commercial Papers are one of the most important of these instruments that provide a significant portion of corporation’s financial needs. Commercial paper is a key financial instrument for short term financing. Since commercial paper, like many other conventional financial instruments, has been structured and issued in western financial markets, because of sharia regulations and conditions, it is not allowed for Islamic markets. But islamic rules and jurisprudence (fiqh) are flexible enough to permit the use of commercial paper based on various allowed contracts. In this paper, we try to develop a conceptual model of Commercial Paper, applicable for manufacturing corporations, that complies with islamic rules and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Paper
  • Corporate Finance
  • Islamic Finance
  • Sukuk